autópálya-matrica pályamatrica
Főszabály: ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes matricával, pótdíjat kell fizetni; forrás: Freepik/welcomia

Az autópálya-matrica vásárlása teljesen kimehet a fejünkből, de előfordulhat olyan eset is, amikor valamivel éjfél után van lehetőségünk lehajtani a pályáról, holott csak éjfélig volt érvényes a matrica. Esetleg tévedésből rossz kategóriában váltottuk meg az útdíjat. Most a leglényegesebb jogszabályi engedményeket és tudnivalókat gyűjtöttük össze a pályamatrica kapcsán.

Autópálya-matrica utólag?

Főszabály szerint, ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes matricával, pótdíjat kell fizetni. Azonban fontos tudnivaló, hogy bizonyos keretek között van lehetőség a pótlólagos autópálya-matrica vásárlásra. Az irányadó jogszabály alapján ugyanis nincs helye a jogosulatlan úthasználat miatt pótdíj kiszabásának a járműre a megfelelően megváltott jogosultság érvényességi idejének kezdetét megelőző 60 percen belül végzett ellenőrzés alapján. Ennek értelmében tehát ha utólagosan vásároljuk meg a matricát, az azt megelőző 60 percen belüli ellenőrzés alapján nem szabható ki pótdíj!

Mi a helyzet, ha rossz matricát vettünk?

Pályamatrica a nem megfelelő kategóriában

Ha vásároltunk matricát, azonban a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb kategóriába tartozót, úgy csak a pótdíjkülönbözetet kell megfizetni. Ennek mértékét a 36/2007. (III.26.) GKM rendelet tartalmazza. Sajnos a jogszabály értelmében ez a szabály nem irányadó akkor, ha motorkerékpárra vonatkozó kategóriában vásároltunk matricát az egyébként D1, D2, B2 kategóriába tartozó gépjárműre. Ha a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest magasabb díjkategóriába tartozó jogosultságot váltottunk meg, nem kell pótdíjat fizetni.

Ha téves díjkategóriájú matricát vásároltunk, a jogosultság érvényességi időtartamán belül 1470,- forintos díj ellenében lehetőség van a díjkategóriát módosítani a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett. A pótdíj kiszabását követő díjkategória helyesbítés nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj vagy pótdíjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége alól.

dugo az autopalyan
Akkor is van megoldás, ha téves rendszámra szól az autópálya-matrica; fotó: Pixabay/al-grishin

Pályamatrica és téves rendszám

Amennyiben téves rendszámra lett megváltva az autópálya-matrica, legfeljebb 3 karakter eltérés esetén lehetőség van arra, hogy 1470,- forintos eljárási díj ellenében, az érvényességi idő kezdetétől vagy a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül kérjük a rendszám módosítását és a helyes rendszám rögzítését. Ebben az esetben a jogosultság a módosított rendszámra érvényes a teljes érvényességi időn belül. A „0” (nulla) és az „O” betű karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása során szolgáltatási díj nem kerül felszámításra.

A többszörös büntetés tilalma, pótdíjmaximalizálás

A jogosulatlan úthasználatért megállapított pótdíj rendszámonként, naptári naponként legfeljebb egyszer szabható ki. Egyszer válik esedékessé a jogosulatlan úthasználat miatt megállapított pótdíj, több egymást követő jogosulatlan úthasználat észlelése esetén, ha az első és az utolsó – nem egyazon naptári napon történt – észlelés között nem telt el 60 percnél több idő, és sem az első észlelés, sem pedig az utolsó észlelés napján nem állapított meg további jogosulatlan úthasználatot a díjellenőrzést végző szervezet.

Ennek értelmében tehát ha az úthasználat rövid terjedelemben átnyúlik a naptári napon, és így az éjfél előtt megkezdett út éjfél után ért véget, de a jogosulatlan úthasználat első és utolsó észlelése között legfeljebb 60 perc telik el, csak egy pótdíj szabható ki.

Ha ugyanazon jármű vonatkozásában kettőnél többször kerül megállapításra a jogosulatlan úthasználat ugyanazon üzemben tartó vagy tulajdonos terhére, a jogosulatlan úthasználat miatt megküldött első pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül kérhető a pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálása két, a járműre irányadó pótdíj összegére. A pótdíj maximalizálási kérelem a kérelem alapjául szolgáló jogosulatlan úthasználatot követően az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételéig terjeszthető elő.

A koronavírus egyébként átalakította a matrica-vásárlási szokásainkat: 25 százalékkal kevesebb autópálya-matrica fogyott a benzinkutakon, a járványhelyzet az elektronikus csatornáknak kedvezett.

Varga Júlia

Forrás: D.A.S. Jogszerviz

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •