Fotó: Freepik

Sajnálatunkat fejezzük ki és elnézést kérünk Tóth-Hódi Pamelától és az olvasóktól, mert azt a valós tényt, hogy Tóth-Hódi Pamela, Berki Krisztiánnal közös gyermekük, Berki Natasa Zselyke szülői felügyeleti jogának megváltoztatása, az apai kapcsolattartás rendezése, valamint gyermektartásidíj fizetése iránti peres eljárást kezdeményezett Berki Krisztiánnal szemben, 2021. augusztus 17. napján, “Áll a bál Berki Krisztián és Hódi Pamela között, gyerekük felügyelete a tét” című cikkünkben abban a hamis színben tüntettük fel az olvasók előtt, hogy Tóth-Hódi Pamela a peres eljárást Berki Krisztiánnal szemben elvesztette. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Tóth-Hódi Pamela által kezdeményezett peres eljárás jelenleg is folyamatban van, abban még elsőfokú ítélet sem született.

Tóth-Hódi Pamela a valóságban ideiglenesen intézkedést kért a bíróságtól annak érdekében, hogy Berki Krisztián ne szállíthassa a kapcsolattartás ideje alatt jogosítvány nélkül autóval a gyermeküket. Az elsőfokon eljáró bíróság a kérelmet elutasította arra hivatkozással, hogy a kérdés polgári peres eljárásban nem rendezhető, és nem arra hivatkozással, hogy Berki Krisztián indoklása helytálló lett volna. A döntéssel szemben Hódi-Tóth Pamela fellebbezett. Sajnáljuk, hogy azt a hamis látszatot keltettük, hogy Hódi-Tóth Pamelának a kezdeményezett eljárással nincs más célja, mint Berki Krisztián elválasztása közös gyermeküktől, Berki Natasa Zselykétől, holott a polgári peres eljárásban Hódi-Tóth Pamela ilyen igényt nem érvényesített Berki Krisztiánnal szemben. Sajnáljuk, hogy Hódi-Tóth Pamela jóhírnevét sértő módon azt a hamis látszatot keltettük, hogy Tóth-Hódi Pamela egy közösségi médiában közölt fénykép alapján kérte ideiglenes intézkedés iránti kérelmében azt, hogy Berki Krisztiánt a bíróság tiltsa el attól, hogy közös gyermeküket az általa vezetett gépjárművel szállítsa, és nem közöltük az olvasókkal azt a valós tényt, hogy Hódi-Tóth Pamela bizonyítékokkal rendelkezik, melyek igazolják, hogy Berki Krisztián a gépjárművezetéstől való eltiltás hatálya alatt is vezetett járművet.

Hódi-Tóth Pamela több alkalommal is próbált peren kívül Berki Krisztiánnal megállapodni a közös gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlásától, a Berki Krisztián által fizetendő gyermektartásidíj összegéről, valamint a gyermek médiában történő szerepeltetésének korlátozásáról. A felek között létre is jött egy egyezség, amelyet a bíróság azért nem hagyott jóvá, mert az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a gyermek személyhez fűződő jogai körébe tartozó média jogokat a szülők a szülői felügyelet körében nem rendezhetik. Ezt követően Berki Krisztián közölte, hogy nem kívánja betartani a megkötött egyezséget. Így a per időtartama alatt az édesanya és az édesapa között jelenleg még hatályos, korábban megkötött megállapodásnak megfelelően jogosult Berki Krisztián Berki Natasa Zselykével kapcsolatot tartani. Valótlanul állítottuk továbbá, hogy Berki Krisztián Berki Natasa Zselykével heti váltásban tartotta a kapcsolatot, ugyanis a felek között jelenleg még alkalmazandó megállapodás ettől eltérő kapcsolattartási rendet szabályoz. Az általunk sugallt látszattal szemben elismerjük, hogy a valós tények alapján Tóth-Hódi Pamela Berki Krisztiánnal szemben nem vesztett pert. Sajnáljuk, hogy cikkünk megjelenését megelőzően Tóth-Hódi Pamelát nem kerestük meg és véleményét nem kértük ki, illetve nem közöltük azt Berki Krisztián nyilatkozatával egyidejüleg. Ezúton kérjük olvasóink és Tóth-Hódi Pamela elnézését.

Drive Me Baby szerkesztőség

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •